Monday, 5 May 2014

New Post: Passionate about Buildings at Risk? / Swydd Newydd: Eisiau Gweithredu dros ein Treftadaeth

New Post: Passionate about Buildings at Risk?

Love My Wales is working with other Building Preservation Trusts in Wales to create a new post.   Based in south or west Wales, you will co-ordinate work at a rare Tudor Hall House in west Wales and at a large industrial site in south Wales, whilst securing ongoing funding and working on a strategy to develop Love My Wales.  You will manage and develop a very small staff in Caerffili and liaise with stakeholders and trustees.  Experience in project management is essential, preferably in the construction or heritage industries, or in the third sector.  PT/FT.  We will work with the right person to fashion a post that suits.

For more information, please contact the trustees via lovemywales@gmail.com.


Swydd Newydd: Eisiau Gweithredu dros ein Treftadaeth

Mae Caru fy Nghymru yn cydweithio gydag ymddiriedolaethau cadwraeth eraill yng Nghymru er mwyn creu swydd newydd yn ne a gorllewin Cymru.  Byddwch yn cyd-lynnu gwaith mewn hen neuadd wledig yn y gorllewin ac ar safle ddiwydiannol mawr yn y de, tra’n cael hyd i arian ar gyfer Caru fy Nghymru a gweithio ar strategaeth i ddatblygu’r corff.  Byddwch yn rheoli ac yn tyfu staff bychan iawn yng Nghaerffili ac yn cyd-weithio gyda’r ymddiriedolwyr a budd-ddeiliaid.  Mae profiad rheoli prosiectau ym myd adeiladu neu dreftadaeth, neu yn y trydydd sector.  Llawn amser neu ran amser.  Dylunir y swydd i siwtio ymgeisydd addas.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch รข’r ymddiriedolwyr trwy lovemywales@gmail.com.

No comments:

Post a Comment